Login Weblog

Koleksi Artikel 2

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Weblog Master 28 Ogos 2006

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| le-Bookl
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Waspada terhadap tafsiran Israiliyyat
Tuesday, January 09, 2007
Utusan Malaysia, 9 Januari 2007

Nidzamuddin Zakaria.

DALAM keseronokan kita membaca kisah-kisah para nabi dalam kitab-kitab tafsir, hendaklah kita berwaspada dengan banyak unsur Israiliyyat yang jelas bertentangan dengan nas al-Quran dan hadis. Ini kerana pengaruh Israiliyyat boleh merosakkan akidah dan kesucian Islam khususnya dalam bidang petafsiran.

Hakikatnya, pengaruh Israiliyyat dalam pentafsiran tidak hanya tertumpu kepada kitab-kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab, bahkan menembusi kitab-kitab tafsir berbahasa Melayu. Hal ini tambah merumitkan dengan kecetekan pemahaman umat Islam negara ini tentang kesan negatif daripada pengaruh Israiliyyat.

Temu bual wartawan, ZUARIDA MOHYIN dengan Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunah, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Nidzamuddin Zakaria diharap dapat menjelaskan kekeliruan ini.

UTUSAN MALAYSIA: Masih ramai umat Islam di negara ini yang kurang memahami atau langsung tidak mengetahui apa itu Israiliyyat. Tolong ustaz berikan definisi Israiliyyat?

NIDZAMUDDIN: Israiliyyat dapatlah didefinisikan sebagai berita-berita atau cerita-cerita yang diambil daripada pendeta-pendeta atau ahli kitab yang kebanyakannya terdiri daripada golongan Bani Israel atau Yahudi dan sedikit daripada golongan Nasrani. Cerita-cerita tersebut banyak menghuraikan tentang kehidupan para nabi daripada kalangan Bani Israel, mukjizat-mukjizat mereka, penciptaan alam semesta, langit dan bumi dan sebagainya.

Dalam bahasa yang lebih mudah, para ahli tafsir mendefinisikannya sebagai pengaruh budaya Yahudi yang menyerap masuk ke dalam agama Islam melalui pentafsiran dan penerangan ayat-ayat suci al-Quran. Kekadang, secara sedar tidak sedar, kita juga terdedah kepada kemasukan fakta-fakta Israiliyyat dalam kitab-kitab tafsir al-Quran (seperti tafsir Anwar Baidhawi di Alam Melayu), syarahan hadis-hadis dan buku-buku sejarah. Justeru, sikap yang jelas dan serius berlandaskan syarak perlu diambil dalam berhadapan isu ini.

Bagaimanakah sejarah atau pengaruh Israiliyyat itu bermula?

Kemasukan fakta-fakta berunsurkan Israiliyyat telah pun bermula sejak zaman Baginda Rasulullah s.a.w. dan Khulafa al-Rasyidin. Rentetan daripada beberapa pemuka ahli kitab yang terkenal yang memeluk agama Islam seperti Abdullah bin Salam (memeluk Islam semasa Nabi berhijrah ke Madinah), Ka’ab al-Ahbar (memeluk Islam zaman Umar) dan Wahb bin Munabbih (seorang Tabi’i).

Keilmuan mereka tentang al-Taurat dan al-Injil dimanfaatkan sebilangan para sahabat dan generasi Tabi’in selepas itu untuk pendetailan dalam aspek tafsir ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis dan fakta-fakta sejarah.

Ia turut berkisar mengenai kisah-kisah nabi dan umat mereka silam, kisah-kisah kejadian alam dan sebagainya. Ini berdasarkan kebenaran yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. dengan batas-batas yang ketat dan terhad. Baginda bersabda: Ceritakanlah daripada khabar-khabar Bani Israel dan tiada halangan. (Riwayat Bukhari).

Begitu juga sabda Baginda: Apabila kamu mendengar daripada ahli Kitab, maka jangan pula kamu percaya (seratus peratus) dan mendustakan semuanya. (Riwayat Bukhari). Justeru, dengan kebenaran ini dan pergaulan umat Islam bersama ahli kitab yang telah memeluk agama Islam, maka berputiklah sejarah kemasukan Israiliyyat dalam sumber- sumber ilmu Islam.

Pada permulaannya, Israiliyyat masih bersumberkan bekas-bekas pendeta yang Islam (Muslim Ahli Kitab) yang berautoriti dan dalam kemasukan sumber-sumber tersebut adalah sangat minimum.

Namun lama-kelamaan pintu keizinan yang terhad itu telah disalahgunakan hingga banyak Israiliyyat yang menyerap masuk akibat dorongan nafsu yang ingin mengetahui secara mendalam perkara-perkara yang umum dalam al-Quran.

Ditambah pula dengan tapisan terperinci riwayat berdasarkan sanad yang sahih, hanya diketahui oleh golongan ahli hadis atau pakar sanad yang tertentu sahaja. Oleh itu, umat Islam mudah terjebak dengan kancah khurafat dan dogengan Israiliyyat ini.

Lebih buruk lagi apabila hadis-hadis mungkar dan palsu yang berunsurkan Israiliyyat itu dikaitkan dengan para sahabat, maka ia telah mengundang kekeliruan dan kacau bilau dalam pemahaman atau pegangan umat Islam itu sendiri.

Bagaimana pula sikap Islam terhadap pengaruh yang amat berbahaya ini?

Ulama-ulama tafsir yang berhadapan dengan kemaraan maklumat-maklumat Israiliyyat dalam kitab-kitab tafsir dengan tegas menghalang pentafsiran al-Quran dengan Israiliyyat ini. Di antara alasan yang dinyatakan oleh mereka antaranya pertama: Al-Quran wajib ditafsirkan oleh al-Quran dan al-sunah, pendapat sahabat dan tabiin tanpa merujuknya kepada Ahli Kitab.

Kedua: Kebanyakan Israiliyyat adalah berupa dongengan dan khurafat dan ia bakal mencemari kesucian al-Quran untuk dijadikan tafsiran. Ketiga: Banyak Israiliyyat yang telah bercampur aduk antara yang benar dan batil. Kebanyakannya pula menyentuh soal akidah dan menggugat institusi kerasulan atau kenabian. Maka adalah jalan selamat untuk kita bersikap berhati-hati dan berwaspada daripada menerimanya bulat-bulat.

Lantaran itu apakah pandangan dan nasihat ustaz dalam hal berkaitan kepentingan memperoleh sumber-sumber yang dipercayai?

Keghairahan umat Islam mengetahui perincian-perincian kisah dan cerita-cerita yang aneh dalam al-Quran dan hadis serta sejarah umat manusia silam boleh mengundang dan menjebakkan mereka ke jurang kesesatan dan salah faham terhadap fakta-fakta agama itu sendiri. Kekadang hal ini juga terjadi sendiri kepada penceramah atau pemidato agama yang inginkan “umph” dalam kuliah agama mereka, lantas menyampaikan sesuatu fakta yang tidak diselidiki sumber dan puncanya yang dipercayai.

Sebaik-baiknya kita berpada-pada atas apa yang tidak dibataskan oleh al-Quran dan berpuas hati dengan penghuraian Rasulullah yang berautoriti dalam memahami tafsirannya. Namun sekiranya kita masih memerlukan fakta tambahan dan cerita sampingan, maka pastikanlah ia bersumberkan sumber-sumber yang dipercayai seperti kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan buku-buku sejarah yang muktabar.

Agama bukan suatu hiburan dan untuk bersuka-suka, yang dapatannya diceduk daripada buku-buku murahan yang tiada autoriti atau sumbernya dikutip daripada sembang-sembang kosong yang tidak berasas. Justeru, pastikanlah sumber-sumber ilmu yang tulen, berautoriti dan dipercayai. Sabda Nabi s.a.w: Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang pastinya kamu tidak akan sesat selamanya sekiranya kamu terus berpegang dengan keduanya. Itulah Kitab Allah dan sunah Rasul-Nya. (Riwayat Malik dalam al-Muwatta’)

Apakah kesannya sekiranya umat Islam terlampau mempercayai pengaruh Israiliyyat?

Terlampau mempercayai Israiliyyat adalah dilarang. Perlu difahami bahawa sekalipun ia berasaskan kitab samawi yang terdahulu tetapi ia telah pun diubahsuai oleh ahli Kitab itu sendiri. Saidina Umar r.a. pernah membawa pulang senaskah al-Taurat yang dijumpainya di salah sebuah kampung Yahudi, lalu Baginda amat marah dan dengan tegas Baginda bersabda: Andainya Musa a.s hidup di zamanku ini pun, maka dia juga wajib mentaatiku (mengikut al-Quran dan bukan al-Taurat). (Riwayat Ahmad).

Antara kesan-kesan negatif Israiliyyat ini adalah ia boleh menyelewengkan akidah umat Islam khususnya yang melibatkan tashbih Allah (menyamakanNya) dengan makhluk atau mentajsimkanNya (mengaitkan dengan bentuk tertentu).

Israiliyyat juga hakikatnya merugikan dan melekakan umat Islam dengan sibuk perihal cerita-cerita yang sia-sia dan tiada kepentingannya seperti Israiliyyat mengenai warna anjing Ashab al-Kahfi, jenis tongkat Nabi Musa, nama budak yang dibunuh oleh Khidir, rupa paras kaki Ratu Balqis ketika mengadap Sulaiman dan seumpamanya. Lebih baik, perkara yang asas dan teras dalam al-Quran itu diperbahas dan dikupas dalam masyarakat daripada perkara-perkara yang tiada asas kebenarannya.

Tolong ustaz berikan satu contoh pengaruh Israiliyyat yang dibenarkan.

Diberitakan bahawa sebilangan Salaf Saleh memohon daripada Allah dalam solat mereka sekalipun garam untuk makanan mereka dan rumput untuk binatang ternakan mereka berdasarkan apa yang diambil daripada Israiliyyat yang menyebutkan: “Baginda Nabi Allah Musa berkata kepada Allah s.w.t.: “Ya Allah! Aku ada hajat berupa duniawi yang ingin kupohon pada-Mu, tapi aku malu mengutarakannya.” Lalu Allah s.w.t pun berfirman: “Pohonlah daripada-Ku sekalipun garam untuk makananmu atau rumput untuk binatang ternakanmu”. (Ibnu Rajab al-Hanbali dalam Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam).

Labels:

posted by Weblog Master @ 1:17 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Weblog Master
Home: Selangor, Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

website analyzer

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 2 .Template by Isnaini Dot Com