Login Weblog

Koleksi Artikel 2

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Weblog Master 28 Ogos 2006

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| le-Bookl
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Haram beri upah bahagian korban
Saturday, December 30, 2006
Berita Harian, 30 Disember 2006

SUDAH menjadi amalan segelintir masyarakat Islam tempatan kita hari ini memberi upah kepada penyembelih daripada bahagian korban seperti daging, kulit, tanduk dan sebagainya. Sebenarnya mengikut ajaran Islam amalan itu suatu larangan. Ada hadis sahih Rasulullah menjelaskan perkara ini.

Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Ali bin Abi Talib ra yang bermaksud: "Rasulullah menyuruhku menyembelih unta (sebagai korban). Kemudian baginda menyuruhku menyedekahkan daging, kulit dan apa yang ada di atas belakang unta itu (seperti pelana dan seumpamanya). Sambil itu, baginda mengingatkan supaya tidak menyedekahkan walau sedikitpun daripada daging korban kepada penyembelih (termasuk juga pelapah). Kemudian Saidina Ali bin Abi Talib ra berkata: "Kami tetap memberi upah kepada penyembelih (termasuk pelapah), tetapi upah itu daripada harta kami sendiri (bukan bahagian korban)".

Berdasarkan hadis di atas, jelas amalan memberi daging korban kepada penyembelih atau pelapah sebagai upah itu adalah dilarang. Larangan ini juga termasuk memberi apa-apa bahagian daripada binatang korban yang boleh dimanfaatkan, seperti kulit, tanduk dan sebagainya.

Maka jelas bahawa bentuk upah yang dilarang itu adalah jika ia diambil daripada bahagian korban. Tidak bermakna penyembelih atau pelapah tidak akan mendapat apa-apa ganjaran daripada hasil kerja mereka. Tidak dilarang jika kita memberi upah kepada penyembelih dengan menggunakan wang kita sendiri dengan syarat upah itu tidak diambil daripada bahagian korban.

Lagipun dalam hadis di atas Saidina Ali menjelaskan bahawa mereka tetap memberi upah kepada penyembelih dengan menggunakan harta mereka sendiri.

Berhubung perkara ini, Imam al-Nawawi menjelaskan "Hadis ini melarang kita daripada memberi upah kepada penyembelih daripada bahagian korban. Hal ini kerana jika diberi kepada penyembelih sebagai upah kerjanya, maka sama ertinya dengan menjual sebahagian darinya (korban)."

Maksudnya, perbuatan memberi upah kepada penyembelih atau pelapah daripada bahagian korban bererti kita menjual daging korban sebagai tukaran terhadap khidmat penyembelihan atau pelapahan.

Imam al-Nawawi di dalam kitab al-Majmu' menjelaskan pendirian Mazhab al-Shafie di dalam perkara ini, iaitu: "Imam al-Shafie dan golongan yang sealiran dengannya bersepakat menyatakan bahawa tidak sedikitpun hasil sembelihan ketika haji, umrah dan korban boleh dijual. Tidak kira sama ada ia korban sunat atau korban nazar. Bahagian yang larang dijual ini termasuklah daging, kulit, bulu, tanduk, lemak dan sebagainya. Dilarang juga menjadikan kulit atau selain sebagai upah untuk penyembelih".

Imam Taqiyuddin al-Shafie di dalam kitab Kifayat al-Akhyar pula menyatakan, "Bahagian daripada korban tidak boleh dijadikan upah untuk penyembelih walaupun korban itu adalah korban sunat".

Larangan menjadikan bahagian korban sebagai upah kepada penyembelih atau pelapah ini adalah semata-mata untuk mengelak daripada tersasar daripada maksud asal yang dikehendaki oleh korban.

Seandainya bahagian korban tetap digunakan sebagai upah penyembelih atau pelapah maka ia bertukar menjadi suatu bentuk jual beli. Maksudnya kita membeli tenaga penyembelih dan pelapah dengan bayaran daging korban.

Amalan sebegini adalah diharamkan sama sekali. Mustafa al-Bugha di dalam kitab al-Tahzib fi Adillah Matan al-Ghayah al-Taqrib menegaskan "Amalan menjual daging korban adalah haram".

Jika amalan ini masih diteruskan juga bermakna kita merosakkan pahala korban, malah ibadah korban itu terbatal. Mustafa al-Khin di dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji menjelaskan "Tidak dibenarkan sesiapapun yang melakukan korban menjual atau memberi bahagian korban kepada penyembelih sebagai upah sembelihan, kerana ia mengurangkan pahala korban dan merosakkannya".

Bagaimanapun, sekiranya bahagian korban yang diberikan kepada penyembelih atau pelapah bukan atas dasar upah, maka ia dibenarkan. Untuk menentukan perkara ini paling tidak perlu lihat kepada dua keadaan berikut;

Pertama, diandaikan sememangnya bahagian korban itu akan diberikan kepada penyembelih atau pelapah walaupun mereka tidak melakukan penyembelihan atau pelapahan itu. Pemberian ini tidak dianggap upah, tetapi hanyalah sebagai hadiah.

Kedua, diandaikan jika penyembelih atau pelapah tidak melakukan penyembelihan atau pelapahan itu, maka mereka tidak akan diberikan bahagian korban berkenaan. Pemberian dalam keadaan ini dianggap upah dan merosakkan korban.

Berdasarkan keterangan di atas dapatlah dirumuskan bahawa jika kita tetap mahu memberi bahagian korban kepada penyembelih atau pelapah, maka hendaklah dipastikan pemberian itu bukan atas dasar kerja yang dilakukannya.

Labels:

posted by Weblog Master @ 8:45 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Weblog Master
Home: Selangor, Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

website analyzer

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 2 .Template by Isnaini Dot Com