Login Weblog

Koleksi Artikel 2

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Weblog Master 28 Ogos 2006

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| le-Bookl
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Menguasai bahasa Arab bererti menguasai matematik
Thursday, January 11, 2007
Utusan Malaysia, 11 Januari 2007

Pameran Kegemilangan Tamadun Islam: Sains Islam Mendahului Zaman kini berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC) selama seminggu bermula 8 Januari hingga 14 Januari 2007. Kemudian, pameran itu akan disambung di Pusat Sains Negara (PSN), Kuala Lumpur pada 23 Januari hingga 31 Mac 2007.

Antara objektif pameran ialah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan sains, matematik dan teknologi di kalangan masyarakat Malaysia. Pelbagai kategori bahan-bahan sejarah yang berunsur inovasi zaman dahulu dipamerkan. Antara bidang yang dipamerkan ialah sains, astronomi, teknologi dan rekacipta, seni arkitek, perubatan dan matematik.

Kebanyakan inovasi tersebut direka oleh saintis yang memahami al-Quran dan boleh mengaplikasi ilmu al-Quran dalam hasil reka cipta mereka. Sesuatu yang tidak dapat dinafikan bahawa ilmu bahasa Arab yang mereka peroleh dijadikan sebagai kunci meneroka ilmu al-Quran yang mengandungi pelbagai panduan dalam menjalani kesejahteraan dalam mengharungi berbagai cabaran.

Dalam hal ini, seorang Yahudi pernah mengemukakan satu soalan matematik kepada salah seorang ilmuwan Islam. Soalan itu dikemukakan dengan tujuan untuk menguji sejauh mana pengetahuan seorang sahabat yang bergantung kepada ilmu wahyu. Soalan tersebut ialah :

“Apakah angka bulat terkecil yang boleh membahagi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tanpa meninggalkan sebarang baki?”

Ilmuwan Islam tersebut dengan hanya satu langkah mudah menjawab soalan tersebut dengan betul sedangkan pakar-pakar matematik di zaman itu menggunakan tujuh langkah untuk menyelesaikannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara fitrah. Jawapan yang dikemukakan bukan sahaja boleh membahagi angka 1 hingga 9, malah boleh juga membahagi angka 10.

Dalam hal ini, marilah kita membuat kajian terperinci bagaimana seorang ilmuwan Islam yang menggunakan al-Quran sebagai rujukan utama dalam meneroka ilmu matematik. Perbandingan seseorang ilmuan yang boleh merujuk al-Quran dengan seseorang yang tidak boleh merujuk al-Quran adalah umpama langit dengan bumi. Terlalu jauh perbezaan antara keduanya.

Pertama, perhatikan rahsia angka tujuh. Dalam Bahasa Inggeris angka tujuh ialah seven dan minggu ialah week. Apakah persamaan antara seven dan week? Tiada persamaan langsung. Begitu juga antara perkataan tujuh dan minggu. Memang tiada perkaitan antara keduanya.

Dalam bahasa Arab, angka tujuh ialah sab-‘a-tun yang berasal daripada gabungan (sin-ba-ain) dan minggu us-bu-‘un yang berasal daripada gabungan (sin ba-ain). Persamaan antara keduanya cukup jelas iaiatu keduanya berasal daripada gabungan huruf yang sama iaitu (sin-ba-ain). Perkaitan yang jelas ini memudahkan kita mempelajari matematik iaitu dalam seminggu ada tujuh hari kerana gabungan (sin-ba-ain) membawa makna 7 dan minggu.

Kedua, perhatikan rahsia angka tiga puluh. Dalam tahun masihi, bilangan hari dalam sebulan ialah sama ada 28, 29, 30 atau 31. Bagi tahun hijrah pula bilangan hari dalam sebulan ialah sama ada 29 atau 30. Secara puratanya bilangan hari dalam sebulan ialah 30 hari.

Tahun Masihi dikira berasaskan peredaran matahari, manakala Tahun Hijrah pula dikira berasaskan peredaran bulan. Perkataan matahari disebut sebanyak 33 kali dalam al-Quran berbanding perkataan bulan disebut 27 kali dalam al-Quran. Jika dijumlahkan keduanya disebut sebanyak 60 kali. Purata bagi keduanya ialah 30 kali.

Asas

Ketiga, perhatikan pula rahsia angka dua belas. Dalam al-Quran perkataan shahrun yang bererti bulan disebut sebanyak 12 kali. Antaranya ialah ayat yang sering dibaca ketika bulan Ramadan iaitu dalam surah al-Qadr yang bermaksud: “Lailatul qadar lebih baik daripada seribu bulan”

Seterusnya perhatikan pula rahsia angka 2520 yang boleh membahagi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tanpa meninggalkan sebarang baki. Kalau angka 2520 dikaitkan dengan hari, bererti 2,520 hari. Ini bermakna hari yang ke 2,520 barulah kita boleh membahagi semua angka 1 hingga 10. Jumlah 2,520 hari adalah bersamaan dengan tujuh tahun. Jarak masa tujuh tahun memang jarak masa yang sering dijadikan asas dalam berbagai bidang sama ada ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya.

Dalam sektor ekonomi umpamanya, kebiasaan keadaan ekonomi sesebuah negara terdapat tujuh tahun naik dan tujuh tahun yang merudum. Hal ini berlaku sejak sekian lama iaitu semenjak Nabi Yusuf hinggalah sekarang. Jika kita renungkan sejarah negara kita pun, senario tujuh tahun naik dan tujuh tahun merudum ini telah berlaku sejak kita menyambut kemerdekaan lagi.

Sebagai contohnya, tujuh tahun maju bermula pada 1957 hinggalah penubuhan Malaysia pada 1963. Bermula 1964 hingga 1971 pula dianggap sebagai merudum dengan peristiwa keluarnya Singapura pada 1965, konfrantasi bersama Indonesia pada 1967, rusuhan kaum pada 1969 dan banjir besar 1971.

Begitu juga keadaannya pada tahun 1990 hingga 1997 bolehlah dianggap sebagai tujuh tahun gemilang ekonomi Malaysia. Bagaimanapun tahun 1997 hingga 2004 bolehlah dianggap tahun merudum dengan peristiwa ancaman jerebu, krisis politik pada 1998, peristiwa 11 September 2001 dan malapetaka tsunami pada akhir 2004.

Bagaimanapun diharapkan tahun 2005 hingga 2012 adalah tahun gemilang bagi Malaysia. Sebab itu tahun 2007 yang berada dalam tempoh tujuh tahun gemilang dijadikan tahun Melawat Malaysia. Seterusnya dijangka tahun 2012 hingga 2019 adalah tahun merudum semula. Tahun 2020 hingga 2027 pula adalah tahun kemajuan. Jadi Malaysia meletakkan sasaran 2020 sebagai negara maju adalah satu perancangan yang sangat sesuai dengan izin Allah.

Dalam sektor pendidikan umpamanya, hubungan antara ibu bapa dengan anak adalah mengikut skala umur 7 tahun. Ibu bapa hendaklah bermain dengan anaknya ketika 7 tahun pertama. Ibu bapa sepatutnya bertindak sebagai pembimbing anaknya ketika 7 tahun kedua iaitu (umur 8 tahun hingga 14 tahun). Seterusnya, ibu bapa disarankan bertindak sebagai kawan ketika 7 tahun ketiga (umur 15 hingga 21 tahun).

Sehubungan itu, belajar bahasa Arab adalah langkah pertama untuk menguasai Bahasa Arab. Jika mampu menguasai Bahasa Arab seseorang boleh memahami al-Quran dan al-hadis yang merupakan panduan hidup dengan mudah. Seterusnya ini memudahkan untuk meneroka pelbagai ilmu yang terkandung dalam al-Quran. Antaranya ialah matematik. Ini bermakna, jika anda menguasai Bahasa Arab bererti anda menguasai matematik.

Labels:

posted by Weblog Master @ 9:36 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Weblog Master
Home: Selangor, Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

website analyzer

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 2 .Template by Isnaini Dot Com