Login Weblog

Koleksi Artikel 2

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Weblog Master 28 Ogos 2006

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| le-Bookl
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Tiada syarat berbuka ketika bermusafir
Thursday, October 05, 2006
Utusan Malaysia, 5 oktober 2006

SOALAN: Berapakah jarak yang diharuskan berbuka bagi orang yang bermusafir? Benarkah jaraknya 81 kilometer?.

Bolehkah dia membuka puasanya sedangkan dia tidak menghadapi sebarang kesulitan dan kerumitan semasa perjalanan?

JAWAPAN

Orang yang bermusafir diharuskan berbuka sebagaimana firman Allah: Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 184)

Para fuqaha tidak bersependapat dalam masalah menentukan kadar jarak perjalanan. Ramai ulama bersetuju bahawa kadarnya lebih daripada 81 kilometer. Jarak ini adalah jarak yang diharuskan sembahyang qasar. Untuk mengharuskan berbuka, mengikut kebanyakan mazhab, jaraknya lebih kurang 84 kilometer. Tidak ada hadis yang menerangkan kadar jarak ini, juga tiada pendapat sahabat tentangnya. Tidak ada sukatan meter dan kilometer. Kedua-dua sukatan ini adalah sukatan yang tepat.

Sesetengah ulama tidak mensyaratkan jarak yang diharuskan berbuka. Mereka berpendapat bagi perjalanan yang dianggap musafir, jaraknya dikira jarak musafir yang mengharuskan berbuka dan sembahyang qasar. Inilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Dia diberi pilihan sama ada meneruskan puasanya atau berbuka.

Sahabat Rasulullah yang bermusafir bersama-sama baginda telah berkata: “Sebahagian daripada kami berpuasa dan yang lainnya berbuka. Orang yang tidak berpuasa tidak mempelawa air kepada orang yang berpuasa dan begitulah sebaliknya.”

Akan tetapi musafir yang menghadapi kesusahan dan penderitaan dalam perjalanannya makruh berpuasa, dan ada kalanya boleh menjadi haram hukumnya.

Ini berdasarkan hadis Nabi s.a.w. tentang lelaki yang berpuasa sedangkan perjalanannya sentiasa dibayangi oleh kesusahan dan penderitaan yang teruk. Nabi bertanya sahabat tentang lelaki itu, mereka menjawab: “Dia berpuasa.” Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Tiada kebajikan berpuasa dalam musafir. (Bukhari)

Pengecualian ini diberi kepada orang yang sangat susah dan menempuh penderitaan ketika berpuasa. Sesiapa yang tidak ada masalah untuk berpuasa, iaitu tidak ada perkara yang menyusahkannya, dia diberi pilihan sama ada untuk berpuasa atau tidak. Akan tetapi yang manakah lebih baik antara kedua-duanya?

Ulama tidak bersependapat dalam masalah ini. Sesetengahnya mengatakan berpuasa lebih baik dan sesetengahnya pula berpendapat berbuka lebih baik. Umar bin Abdul Aziz berkata: “Yang lebih mudah adalah yang lebih baik.”

Sesetengah orang berpendapat berpuasa lebih mudah kerana dapat berpuasa bersama-sama orang yang berpuasa agar tidak perlu menggantikan puasa ketika mana orang lain tidak berpuasa. Dengan ini kami katakan: Berpuasalah.

Ada juga yang berpendapat bahawa berbuka lebih mudah pada bulan Ramadan. Musafir akan dapat melakukan beberapa perkara, menunaikan hajatnya dan dapat bergerak dengan mudah untuk menunaikan apa yang disyarakkan dan diharuskan Allah kepadanya. Oleh itu kami katakan: Berbukalah dan gantilah puasa pada hari yang lain. Mana yang lebih menyenangkannya adalah lebih baik.

Diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Hamzah Ibnu Amir Al-Aslami yang mengatakan, Aku berkata kepada Rasulullah: Saya mempunyai binatang tunggangan dan saya selalu menggunakannya untuk bermusafir. Saya sering juga bermusafir dalam bulan Ramadan tetapi saya mampu berpuasa. Saya seorang pemuda. Saya lebih mudah berpuasa daripada berbuka, dan kalau saya berbuka, itu akan menjadi hutang bagi saya. Bolehkah saya berpuasa ya Rasulullah? Atau saya berbuka? Yang mana lebih besar pahalanya?” Rasulullah menjawab: “Pilihlah yang mana satu engkau suka wahai Hamzah.” Maksudnya, pilihlah mana yang lebih memudahkan.

Hadis lain diriwayatkan oleh An-Nasai, katanya: “Saya mampu berpuasa, adakah dikira berdosa?” Jawab Rasulullah: Berbuka adalah untuk kemudahan engkau. Sesiapa yang berbuka, itu adalah baik baginya. Sesiapa yang hendak terus berpuasa, tidak berdosa baginya.

Inilah yang disyarakkan Allah kepada orang musafir. Tidak ada syarat yang berbuka ketika bermusafir. Tidak kira sama ada menghadapi kesulitan atau tidak kerana hukum musafir itu sahaja membolehkan berbuka.

Allah tidak mensyaratkan kesulitan yang dihadapi pada musafir itu. Jika Allah mengenakan syarat kesulitan itu, nescaya ramai orang yang akan berbalah dalam masalah ini. Bagi sesiapa yang hendak berpuasa, dia boleh meneruskan puasanya walaupun itu akan menyusahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mahu memberatkan hamba-Nya.

Oleh itu, Allah mengenakan syarat hukum berbuka ketika musafir itu sendiri, walaupun musafirnya itu dengan menaiki kapal terbang, kereta api atau kereta.

Yang menjadi permasalahannya ialah dia dikira berhutang iaitu wajib menggantikan puasanya pada hari-hari yang lain. Maksudnya, hari yang ditinggalkannya itu menjadi hutang bertangguh yang wajib dibayar pada masa yang lain. Sebab itu dia diberi pilihan sama ada meneruskan puasanya atau berbuka walaupun tidak menghadapi sebarang kesusahan ketika bermusafir.

Mengikut pengalaman orang yang bermusafir, mereka akan menempuh kesusahan sama ada musafir itu menaiki kapal terbang atau menunggang binatang.

Ini kerana musafirnya itu bermaksud perjalanan yang jauh dari tempat tinggal dan keluarga. Mengalami rasa bersendirian, tidak tenang dan tidak tetap tempat tinggal. Allah berfirman: Allah menghendaki bagimu kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagimu kesusahan. (al-Baqarah: 185)

*Sumber: Dr. Yusuf al-Qardawi, Fatwa Masa kini (Terjemahan 1 & 2), Pustaka Salam Sdn. Bhd..

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Sekretariat Sudut Hukum IKIM di talian 03-6204 6219 dan 03-6204 6253 atau layari laman web www.ikim.gov.my/suduthukum.

Labels:

posted by Weblog Master @ 6:08 PM  
1 Comments:
 • At 10/06/2006 9:25 PM, Blogger Abu Naqibah said…

  Assalamualaikum warahmatullah...

  Hari saya nak balik ke darat tuari, ramai yang terkejut tengok saya bersahur. Yelah... katanya orang musafir. Ada kemudahan.

  Tapi bagi saya, lebih baik saya berpuasa. Sebab perjalanan saya lebih banyak dalam bas. Tidur je. Kalau tak puasa pun bukan boleh makan/minum.

  Lainlah kalau masa musafir tu saya kena jalan kaki... Tentu dahaga... tentu lapar. Tapi saya tetap buat jamak qasar sebab bas berhenti sekejap sangat...

  Ini pendapat saya la...

  Wassalamualaikum warahmatullah...

   
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Weblog Master
Home: Selangor, Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

website analyzer

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 2 .Template by Isnaini Dot Com