Login Weblog

Koleksi Artikel 2

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Weblog Master 28 Ogos 2006

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| le-Bookl
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Ensiklopedia Nusantara: Kitab waqaf lengkap dalam bahasa Melayu
Tuesday, September 19, 2006
Berita Harian, 19 september 2006


PELBAGAI cara ulama dunia Melayu untuk memajukan umat Islam bangsa Melayu dari mula kedatangan Islam ke rantau ini hinggalah ke zaman ini. Seperti lebih 1,000 tahun lalu dan dapat dibuktikan sampai sekarang, Universiti Al-Azhar Mesir bertahan dan berkembang dengan sistem wakafnya.

Pada 1948 salah seorang ulama dunia Melayu, Syeikh Haji Junid Thala al-Mandaili, bekas alumni Universiti Al-Azhar menyusun sebuah kitab berjudul Kitab Kaifiyat Mengadakan Waqaf Muslim. Sebahagian besar kandungannya berpedomankan dengan sistem wakaf di Universiti Al-Azhar yang disesuaikan dengan keadaan di dunia Melayu terutama diterapkan di Perak dan tanah Mandailing, Sumatera Utara, Indonesia.

Dalam pengamatan saya Kitab Kaifiyat Mengadakan Waqaf Muslim adalah satu-satunya pedoman pelaksanaan sistem wakaf dalam bahasa Melayu, hingga artikel ini ditulis belum dijumpai karya lainnya.

Kitab Kaifiyat Mengadakan Waqaf Muslim ditulis dengan tulisan Melayu/Jawi. Pada bahagian kulit depan dinyatakan ‘Dikarang oleh asy-Syeikh Junid Thala Al-Azhari di dalam negeri Perak, tahun 1348 H’ (kira-kira bersamaan dengan 1929 M). Dicetak oleh Al-Mathba’ah Al-Marbawiyah, dekat Universiti Al-Azhar, Mesir. Diberi kata pengantar oleh sahabatnya Syeikh Idris al-Marbawi. Syeikh Idris al-Marbawi yang juga pemilik percetakan itu. Beliau adalah sahabat Syeikh Haji Junid Thala al-Mandaili, sama-sama belajar di Universiti Al-Azhar.

Pada kata pengantar Kaifiyat Waqaf Muslim itu, Syeikh Idris al-Marbawi memperkenalkan sahabatnya sebagai berikut: ‘Pengarang kitab ini ialah bernama Tuan asy-Syeikh Junid Thala al-Mandaili, seorang daripada orang alim kita (Melayu) yang dapat tanda atau surat pengakuan dari Syeikh al-Islam Mesir, yang ianya pas (pass-lulus) pelajaran beberapa ilmu di dalam sekolah tinggi Azhar. Menghabis ia akan hemahnya di dalam pelajarannya di Azhar lebih dari tiga tahun. Saya nampak dengan mata kepala dan mata hati, payahlah seorang penuntut agama ketikanya berhemah sepertinya istimewa orang yang berada di Mesir sekarang pun. Cukup warak, dan setia Tuan Syeikh itu masa di Mesir, dan berhati wathani (maksudnya: berjiwa kasih pada tanah air, pen:)."

Mengenai pentingnya wakaf, Syeikh Idris al-Marbawi menyebut: ‘Tidak berapa lama ia memperhatikan Mesir, ia pun tahulah setengah daripada yang memajukan orang Mesir dunia akhiratnya, ialah harta wakaf.’

Syeikh Idris al-Marbawi menulis selanjutnya: ‘Asy-Syeikh Junid tahukan Azhar itu boleh hidup dan kembang pelajaran dari semenjak hampir seribu tahun yang lalu, dengan harta wakaf. Maka harta wakaf Azhar itu amat banyak dan berkatnya, sampai sekarang menanggung beribu-ribu ulama dan berpuluh ribu murid. Diketahui oleh Syeikh Junid terdiri Dar al-Ulum di Mesir dengan harta wakaf, dan terdiri beberapa sekolah doktor, dan rumah sakit faqir, dan lainnya di Mesir cukup dengan alatnya dan pemeliharaannya dengan harta wakaf ..."

Ada enam garis besar pelaksanaan wakaf yang disarankan asy-Syeikh Junid Thala dalam Kaifiyat Waqaf Muslim itu.

Setiap satu daripada yang enam itu pula ada beberapa bahagian yang digariskan.

Oleh sebab masyarakat pada zaman penulisan itu adalah bergantung kepada pertanian Syeikh Junid Thala mendahulukan ‘Wakaf Tanah Bendang’. Menerusi ‘Wakaf Tanah Bendang’ ada 14 pedoman untuk pelaksanaannya, di antaranya ialah:

1. Disewa sebidang tanah dan dikerjakan bersama-sama pendapatannya dibelikan kepada harta yang berkekalan dijadikan wakaf.

2. Muafakat membeli tanah dan dikerjakan bersama-sama atau disewakan pendapatannya dijadikan wakaf.

Menerusi subjudul yang kedua ‘Wakaf Daripada Zakat’ ada enam pedoman untuk pelaksanaannya, di antaranya ialah:

1. Guru yang mengajar pada satu tempat apabila diberi kepadanya sesuatu daripada barang mana jenis zakat hendaklah ia himpun harta itu atau harganya. Apabila sudah cukup maka dibelikan kepada harta yang berpanjangan didapat hasilnya dijadikan wakaf. Dibelanjakan pendapatannya itu kepada pelajaran agama kita Islam.

2. Apabila sudah terjadi wakaf daripada harta zakat itu, maka guru itu hendaklah bersungguh-sungguh menasihat dan memberi tahu akan sekalian murid pada ketika mengajar dan lain-lain waktu. Bahawa mereka itu memberi zakat akan dia sekaliannya supaya dibelikan pula harganya itu kepada harta yang lain dijadikan wakaf penambah kepada zakat sedia ada itu. Demikianlah dilakukan selama-lamanya.

Menerusi subjudul yang ketiga ‘Wakaf Daripada Wang’ ada 13 pedoman pelaksanaan. Menerusi subjudul yang keempat ‘Wakaf Daripada Tanah Darat’ terdapat 33 pedoman pelaksanaan.

Menerusi subjudul yang kelima ‘Wakaf Daripada Perniagaan’ ada 11 pedoman pelaksanaan. Dan terakhir sekali menerusi subjudul yang keenam ‘Wakaf Daripada Pertukangan’ ada 21 pedoman pelaksanaan.

Kalimat akhir Syeikh Junid Thala dalam kitab Kaifiyat Waqaf Muslim adalah sebagai berikut, ‘Perhimpunan daripada ulama mengadakan mathba'ah kitab (percetakan kitab) dan lain-lain serta diberitahu kepada sekalian ahli negeri bahawa tujuannya akan mengadakan bagi pelajaran yang umum manfaatnya bagi kita sekalian maka keuntungannya dijadikan wakaf bagi yang tersebut itu.’

FAKTA
6 garis pelaksanaan wakaf

 • Wakaf Tanah Bendang
 • Wakaf Daripada Zakat
 • Wakaf Daripada Wang
 • Wakaf Daripada Tanah Darat
 • Wakaf Daripada Perniagaan
 • Wakaf Daripada Pertukangan.
 • Labels:

  posted by Weblog Master @ 3:47 PM  
  0 Comments:
  Post a Comment
  << Home
   
  About Me

  Name: Weblog Master
  Home: Selangor, Malaysia
  About Me:
  See my complete profile
  Kunjungan

  website analyzer

  Pengunjung Dari Negara Online
  Previous Post
  Archives
  Links
  Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 2 .Template by Isnaini Dot Com