Login Weblog

Koleksi Artikel 2

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Weblog Master 28 Ogos 2006

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| le-Bookl
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Tuhfatur Raghibin bicara firqah akidah
Tuesday, September 26, 2006
Berita harian, 26 september 2006


TIDAK banyak kitab Melayu/jawi yang membicara dan membandingkan pelbagai firqah akidah (73 firqah/golongan) dalam bahasa Melayu. Ia termasuk pada peringkat awal yang ditulis pada 1188 hijrah/1774 masihi oleh Syeikh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah al-Banjari.

Judul kitab itu Tuhfah ar-Raghibin fi Bayan Haqiqah Iman al-Mu'minin wa ma Yufsiduhu min Riddah al-Murtaddin. Selanjutnya disingkat dengan Tuhfah ar-Raghibin.

Sekurang-kurangnya ada tiga kitab dalam bahasa Melayu diberi judul dengan singkatan Tuhfah ar-Raghibin dengan kandungan berbeza.

Sebuah lagi ialah Tuhfah ar-Raghibin karya Syeikh Daud bin ‘Abdullah dan yang terakhir ialah Tuhfah ar-Raghibin karya Syeikh Husein bin Sulaiman al-Funtiani (Pontianak).

Walaupun pernah ada pendapat bahawa Tuhfatur Raghibin adalah karya Syeikh ‘Abdus Shamad al-Falimbani, semuanya sudah saya jawab sebelum ini. Justeru, dalam artikel ini tidak perlu dibicarakan lagi.

Dalam artikel ini secara pasti adalah karya Syeikh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah al-Banjari. Saya mulakan dengan beberapa manuskrip salinan yang dijumpai. Salinan yang tertua pada1209H/1794M. Bererti penyalin hidup sezaman dengan pengarangnya Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari (meninggal dunia 1227 H/1812 M). Mungkin sahabatnya atau muridnya.

Salinan lain dilakukan Mustafa bin Abdul Ghafur al-Banjari pada Rabu, 3 Zulhijah 1237/21 Ogos 182.

Salinan satu lagi oleh Muhammad Nuruddin ibnu Haji Abdul Ghafur al-Fathani pada 12 Rabiulakhir 1293/5 Jun 1876. Disalin semula oleh Ahmad ibnu al-Marhum Raman pada 8 Rabiulakhir 1299/27 Mac 1882.

Di Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia pula tersimpan beberapa manuskrip Tuhfatur Raghibin, antaranya MS 5, salinan Haji Muhammad bin Abdullah, pada Sabtu 11 Zulhijah 1292/8 Januari 1876 di Kampung Parnu, Melaka.

Tuhfatur Raghibin dalam edisi cetakan terawal dilakukan di Istanbul, Turki. Ia diusahakan Syeikh Ahmad al-Fathani dan dicetak Mathba'ah al-Haji Muharram Afandi. Edisi cetakan kedua dapat dibuktikan sebagai karangan Syeikh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah al-Banjari atas usaha salah seorang keturunan beliau iaitu Syeikh Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari, Mufti Kerajaan Inderagiri.

Cetakan yang menyatakan karangan Syeikh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah al-Banjari dilakukan Mathba’ah Al-Ahmadiah, Singapura, 1347 H, dinyatakan: “... Tuhfatur Raghibin ...ta'lif (maksudnya: karangan, pen:) al-'Alim al-'Allamah asy-Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari ...”. Di bawahnya tertulis: “Telah ditashhihkan risalah oleh seorang daripada zuriat muallifnya, iaitu ‘Abdur Rahman Shiddiq bin Muhammad ‘Afif mengikut bagi khat muallifnya sendiri ...” Di bawahnya lagi tertulis, “Ini kitab sudah cap dari negeri Istanbul fi Mathba'ah al-Haji Muharram Afandi.”

Di antara kandungan terpenting Tuhfatur Raghibin ialah membicarakan firqah (golongan) pemikiran akidah dalam Islam. Mengenai perkara ini, Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari memetik hadis yang beliau terjemah sebagai berikut: “Bahawasanya, adalah kaum Bani Israil bercerai-cerai (terpecah, pen:) mereka itu kemudian daripada Nabi Musa tujuh puluh tiga kaum, sekaliannya di dalam neraka, melainkan satu kaum yang masuk syurga. Dan bercerai mereka itu kemudian daripada Nabi Isa, tujuh puluh dua kaum, sekaliannya di dalam neraka, melainkan satu kaum yang masuk syurga. Dan lagi akan bercerai-cerai umatku kemudian daripadaku tujuh puluh tiga kaum, sekaliannya itu isi neraka melainkan satu kaum jua yang masuk syurga.” Maka sembah segala sahabat, “Siapa yang satu kaum itu, ya Rasulullah?” Maka sabda Rasulullah SAW: “Iaitu yang aku di dalamnya dan segala sahabatku.”

Menyentuh golongan tasawuf, ada golongan sufi dikecam keras oleh Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, sebaliknya ada pula sufi yang beliau bela. Sebagai contoh Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari menyebut bahawa golongan wujudiyah terbahagi kepada dua iaitu wujudiyah mulhid dan wujudiyah muwahhid.

Takrif istilah mulhid beliau huraikan pada beberapa tempat, di antaranya kata beliau: “... mulhid dan dinamakan akan dia zindiq.”

Pada halaman lain Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari menulis: “Maka kunyatakan pula akan iktikad kaum mulhid yang bersufi-sufi diri seperti yang telah dinyatakan zindiq oleh Imam Ghazali, dan Syeikh Abu an-Najid Syahruardi, dan Imam Najamuddin Umar an-Nasafi, dan lainnya ... Syahdan adalah kaum yang bersufi- sufi diri itu amat sesatlah mereka itu, tiada patut dinamai akan dia sufi. Hanya terutama dinamai akan dia kafir atau fask...” Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari menegaskan, “Iktikad mulhid lagi zindiq sepatutnya dibunuh akan dia, jika ia enggan daripada taubat.”

Ketegasan itu dikemukakan Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah disebabkan golongan mulhid mengiktikadkan bahawa bagi mereka tidak perlu lagi menjalankan syariat kerana ia hanya untuk orang awam saja. Golongan mereka melangkaui syariat kerana ibadat mereka adalah semata-mata batin.

Mengenai istilah wujudiyah muwahhid katanya: “... iaitu segala ahli sufi yang sebenarnya. Dan dinamai akan mereka itu wujudiyah kerana adalah bahas, dan perkataan, dan iktikad mereka itu pada wuju Haq Taala.”

Labels:

posted by Weblog Master @ 7:28 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Weblog Master
Home: Selangor, Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

website analyzer

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 2 .Template by Isnaini Dot Com